< Back to mission list
Name: Winry Quest
Requirements:
Rewards: 8 iron ore - 80.000 exp
Short Description: Iron Winry codziennie pracuje nad nowymi modelami robotow, ktore moga sie przydac dla miasta. Niestety jej zapal do pracy jest ograniczany... brakiem odpowiednich materialow. Naszym zadaniem jest wykradniecie specialnego metalu z kopalni dwarfow i dostarczenie go dla Winry.
UWAGA PONIƻEJ JEST SPOILER QUESTA

Aby rozpoczac zadanie musimy udac sie do centrum robotyki w Utopii. Misje zaczynamy u Iron Winry, gdy napiszemy jej hi>mission>yes
Winry prosi nas o dostarczenie jej specjalnego metalu , ktory jest posiadaniu dwarfow. Znajdziemy go na pietrze -3 w magazynie kopalni dwarfow.
Nastepnie wracamy do zleceniodawcy(hi>mission). W nagrode otrzymujemy 8 iron ore i 80.000 exp.
Monster Pedestal and Players Online Box
Server
ONLINE