< Back to mission list
Name: Avenora Quest
Requirements:
Rewards: 10 small emerald - 80.000 exp
Short Description: Avenora jest czarodziejka odpowiedzialna za utrzymywanie bariery wokol miasta w jak najbardziej wydajny sposob. Nasze zadanie polega na dostarczeniu jej odpowiedniego zrodla energii.
UWAGA PONIƻEJ JEST SPOILER QUESTA

Monster Pedestal and Players Online Box
Server
ONLINE